„Skorpion”, wyk. Marian Opania, sł. Jacek Kaczmarski, muz. Zbigniew Łapiński
Kontakt